Systeemtherapie

Systeemtherapie is de verzamelnaam voor relatie- of gezinstherapie

Het woord systeem slaat op leefsysteem. Met jouw leefsysteem bedoelen we de mensen kent en waar jij een band mee hebt. Belangrijke leefsystemen zijn bijvoorbeeld het gezin waarin je geboren bent of het stam-gezin dat jij samen met jouw partner hebt.

Systeemtherapie is bedoeld voor diegenen die problemen hebben waar anderen nauw bij betrokken zijn. Indien dit gaat tussen partners onderling dan noemen we dit relatietherapie. Indien dit gaat tussen meerdere gezinsleden, dan noemen we dit gezinstherapie.

Gezinstherapie

Spanningen en problemen tussen mensen komen veel voor en zijn tot op zekere hoogte normaal. Ze horen bij het leven, waarbij wat uit evenwicht raken en weer samen in evenwicht komen elkaar vaak opvolgt.

Soms kun je echter als gezin langdurig of blijvend samen uit evenwicht raken door:

  • Opvoedingsproblemen
  • Persoonlijkheidsproblematiek bij een van de kinderen
  • Ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of overlijden
  • Verstoorde communicatiepatronen binnen het gezin.
  • Langdurige conflicten die aanleiding kunnen zijn tot ernstige klachten zoals overbelasting, somberheid of moeilijk gedrag
  • Moeilijkheden door nieuwe fasen in het samenleven
  • Persoonlijkheidsproblematiek zoals verslaving, agressiviteit, grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag. verslavingen aanwezig of heeft er gewelddadig gedrag plaatsgevonden. In die gevallen is hulp vaak echt noodzakelijk!

Wat gebeurt er tijdens de Gezinstherapie?

Wanneer je als gezin in een van genoemde situatie komt, kan systeemtherapie een waardevolle ondersteuning geven. In de behandeling wordt steeds gekeken naar terugkerende patronen, onderlinge omgang. Er wordt samen geluisterd naar ieders persoonlijke verhaal.

Het is belangrijk dat jullie als gezinsleden betrokken zijn en dat jullie weer contact kunnen krijgen met elkaar. Het is de bedoeling dat een ieder leert omgaan met de problemen zoals deze zich aandienen en dat er weer ruimte komt om op fijne en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat de problemen die opkomen gedurende deze sessies ertoe leiden om afstemming met een psychiater te hebben. Zie hiervoor het onderdeel "Doorverwijzing naar GGZ".

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bel mij terug!

Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Registraties

Psycholoog NIP en NVPA 030789
Praktijk AGB code 90030789, AGB code 9456258

GZ-Haptotherapeut VVH 557A
Praktijk AGB code 90030789, AGB code 9009742

Relatie- en gezinstherapeut NVRG